Arvot JA Visio

 

Kotipalvelu Kamomillan arvoja ovat

  • kunnioitus ja välittäminen
  • kotona asumisen mahdollistaminen ja yksinäisyyden tunteen vähentäminen
  • asiakaslähtöisyys & palvelualttius

YHÄ USEAMPI IKÄÄNTYNYT KOKEE TÄNÄ PÄIVÄNÄ YKSINÄISYYTTÄ

Yksinäisyyden on todettu johtavan toimintakyvyn heikkenemiseen, masennukseen, laitoshoitoon ja dementiaan. Myös palvelutaloissa asuvat seniorit saattavat tuntea yksinäisyyttä. Yksinäisyyden ennaltaehkäisy vähentää sairauskuluja ja luo pohjaa onnelliselle ikääntymiselle.

Kotipalvelu Kamomillan yksi tärkeä tavoite on vähentää seniorin yksinäisyyden tunnetta

tarjoamalla apua jokapäiväisessä arjessa mukavan yhdessäolon ja jutustelun lomassa. Pyrimme tekemään kotiaskareita yhdessä asiakkaan kanssa hänen ehdoillaan, kunnon ja vireyden mukaan. Näin hänen toimintakykynsä säilyy hyvänä mahdollisimman pitkään.

 

P8250866_muokattu1.jpg